channelen
spiritualiteit

Channelen: Wat is het en hoe werkt het?

Wat is channelen?

Channelen is jezelf openstellen voor een hoger bewustzijn. Jezelf openstellen voor de energieën in ons Universum en om die energieën door ons heen te laten stromen. Net zoals water door een kanaal stroomt! Het is een manier van Universele kennis vertalen, want in het Universum wordt er niet gesproken in woorden.

Stel jezelf open

Om informatie te ontvangen in deze realiteit (onze aardse realiteit) leren verschillende mensen hoe ze die informatie kunnen channelen en stellen ze zichzelf open voor hogere wezens, leidende entiteiten, engelen, et cetera. Deze hogere wezens voorzien deze mensen van informatie (die dus door hen heen stroomt) en zij vertalen het in termen die andere mensen kunnen begrijpen.

channelen foto

Onze aardse kennis is beperkt

We hebben een beperkt kennisniveau. Onze realiteit is gebaseerd op opvattingen die al zijn onderzocht. Opvattingen die al bekend zijn. We gaan naar school en leren talen, wiskunde, dingen gebaseerd op logica, oorzaak en gevolg. Alles wat je op school leert staat vast. Er wordt steeds minder nadruk gelegd op creativiteit. Dit leidt tot het feit dat wanneer mensen ouder worden ze de neiging krijgen om wetenschappelijk bewijs voor bepaalde zaken te willen, en dat is natuurlijk prima.

Echter, de vooruitgang van onze wetenschap op dit moment (of bepaalde informatie nu wordt onderdrukt of niet) is slechts op het niveau dat we op dit moment hebben bereikt als mensheid. Wetenschappelijk bewijs kan op dit moment niet voor alles worden verkregen omdat we nog niet alles weten. Daarom is het belangrijk dat we blijven luisteren naar degenen die informatie uit andere lagen van het bestaan kunnen channelen.

Channelen zonder het te beseffen

Iedereen is tot op zekere hoogte een medium of channel. Je channelt de hele tijd zonder het te beseffen. Je bent één met alle dingen. Je bent één met de schepping. Je bent één met die dierbaren die zijn overleden. Je bent één met de mensen in je leven. Je bent één met alle objecten om je heen.

We zijn opgevoed met het negeren van veel van onze intuïties, onze paranormale vermogens en onze spirituele gaven die we misschien als kinderen hebben gehad, en dus blijven ze ongebruikt en onbeoefend in ons volwassen bestaan. Toch gebruik je deze dingen op een bepaald niveau. Bijvoorbeeld door meditatie kun je leren om de geest tot rust te brengen, jezelf beter te leren kennen en wijsheid op te doen. Daardoor raak je beter in staat om te luisteren naar bronnen afkomstig uit ons Universum.

Je begint te channelen op manieren die je niet beseft. In je dagelijkse leven krijg je wellicht een openbaring van een idee. Op een dag voel je je misschien ineens heel anders over je leven.

Op een andere dag komen allerlei verschillende dingen in je op die normaal niet in je op zouden komen. Je geest is namelijk als een open archiefkast en kan door “de andere kant” worden betreden.

Hogere gidsen en geesten hebben toegang tot jouw geest. Je herinneringen, ideeën, concepten, percepties en emoties zijn gemakkelijk toegankelijk voor ze. Als je een kanaal wordt en hogere wezens proberen informatie via je te kanaliseren, weten ze wat jij weet. Het is daarom erg belangrijk wat jij allemaal weet in dit leven. Al je ervaringen, woordenschat en eigenlijk de complete inhoud van je geest. Alles wat je in dit leven hebt geleerd wordt gebruikt wanneer je channelt.

Bereid je voor op het onverwachte

Wanneer je aan het channelen bent, lijkt het allemaal gebaseerd te zijn op informatie die je al weet, maar er komen ideeën en concepten in je op waar je nog nooit aan hebt gedacht.spiritualiteit channelen

Delen van je geest lichten op. Bepaalde gedachten worden geactiveerd om in je op te komen en lijken op dat moment de juiste te zijn. Combinaties van verschillende gedachten gaan door je heen en realisaties vinden plaats.

Ook is het en katalysator voor extreme gedachten, dus het komt heel vaak voor dat je tijdens het channelen geweldige onthullingen meemaakt. Ideeën waar je nooit op zou komen. Ideeën waarvan je nooit dacht dat je ze kon bedenken komen op zulke momenten ineens in je op.

Vormen van channelen

Men denkt vaak dat de informatie die we channelen uit het Universum op een verbale manier gebeurd, maar er zijn ook andere manieren. Je kunt ook channelen door te schrijven. Je kunt een heel boek channelen als je dat wilt! Je kunt zelfs met kunst channelen. Artiesten doen dat wel eens. Ze komen in een bepaalde zone en beginnen gewoon te schilderen met verbazingwekkende kunstwerken als resultaat. Je kunt zelfs channelen via poëzie. De keuze is aan jou. Het ligt er maar net aan waar je ziel op is afgestemd om hogere concepten te vertalen. Je hoeft dus niet beperkt te blijven tot verbale channeling!

Avatar foto

Hey! Ik ben Jozefien, net 51 jaar geworden en de eigenares van Healing Stones. Sinds jong heb ik een grote passie voor het mystieke en spirituele. Zo heb ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en help ik jullie graag wegwijs in de wondere wereld van edelstenen en mineralen.